Η “ΙΚΑΡΟΣ” με έδρα το Άργος, Αργολίδας, δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα, αλλά έχει παρουσία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εταιρεία είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1980 από τον Τσιωτάκη Χρήστο. Έκτοτε, έχοντας μια διαρκή και επιτυχημένη παρουσία στον χώρο των μεταφορών, εξελίσσετε και μεγαλώνει, προσφέροντας ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες, προσπαθώντας να είναι συνεπείς και αξιοπρεπείς στους πελάτες της, με γνώμονα πάντα το συμφέρον τους.
Το όνομα και το κύρος της εταιρίας «Ίκαρος» είναι γνωστό στο ευρύτερο κοινό των εργοστασίων της Ελλάδας.
Την ηγετική ομάδα της εταιρία «Ίκαρος» απαρτίζουν ο Τσιωτάκης Χρήστος και οι γιοί του Ανδρέας Τσιωτάκης και Ηλίας Τσιωτάκης. Ο καθένας σε συγκεκριμένο και ειδικευμένο τομέα.

Περισσότερα